HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG SOLARMAN THEO DÕI INVERTER DEYE QUA WIFI

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG SOLARMAN THEO DÕI INVERTER DEYE QUA WIFI

Bước 1: Lắp đặt logger Solarman

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

Bước 2: Cài đặt ứng dụng Solarman Smart trên CH Play

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp nên sử dụng ứng dụng Solarman Business

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

Bước 3: Tạo tài khoản

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

Bước 4: Đăng nhập tạo dự án và kết nối thiết bị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECHCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECHCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECHCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

Gửi bình luận: