Nguồn TPLink 9V 0.6A

35.000₫
Đang cập nhật

Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.3A
Output : 9V - 0.6A
Dùng để cấp nguồn cho hầu hết các thiết bị modem, wifi TP-Link, Tenda và Swich

Sản phẩm dùng cho hầu hết các thiết bị modem, wifi, swich ....