Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, hiệu quả cao nhất khi cài đặt một lúc nhiều camera IP hoặc đầu ghi hình Hikvision

Hikvision có hỗ trợ phần mềm Batch Configuration. Phần mềm cho phép kích hoạt hàng loạt thiết bị, sao chép cấu hình, thông số giữa các thiết bị. Sử dụng phần mềm Batch Configuration giúp cài đặt nhiều thiết bị, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Lưu ý:

 • Đặt mật khẩu của camera IP và NVR giống nhau
 • Chỉnh chính xác các thông số trước khi gán vào đầu ghi
 • Các thông số cho phép sao chép hàng loạt

Đầu tiên các bạn hãy dowload phần mềm Batch Configuration về máy tính và cài đặt để làm các bước tiếp theo nhé.

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Kích hoạt hàng loạt

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Kích hoạt hàng loạt thiết bị

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Kích hoạt hàng loạt các thiết bị - chọn IP bắt đầu phần mềm sẽ cấu hình địa chỉ IP tăng dần cho các thiết bị

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Chọn gắn các thiết bị đầu ghi và camera vào phần mềm

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Chọn 1 camera để cấu hình thông số độ phân giải maxbitrate, framerate, các thông số hồng ngoại, chống ngược sáng, độ mịn,....

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Sao chép hàng loạt các thiết bị

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Chọn để gán camera vào đầu ghi hình

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Tích chọn các camera muốn gán nếu mật khẩu camera và đầu ghi hình trùng nhau, các camera sẽ tự động được gán thành công

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

 • Gán thành công

Hướng dẫn cài đặt hàng loạt thiết bị camera IP và đầu ghi hình Hikvision

Gửi bình luận: