Cách sửa lỗi The Procedure Entry Point Could Not Be Located In The Dynamic Link Library Kernel32.dll khi cài driver Windows 7

Cách sửa lỗi The Procedure Entry Point Could Not Be Located In The Dynamic Link Library Kernel32.dll khi cài driver Windows 7

Fix Lỗi “The Procedure Entry Point Could Not Be Located In The Dynamic Link Library Kernel32.dll” là lỗi thường gặp khi cài driver cho Windows 7 ngay tại trang chủ của hãng sản xuất phần cứng. Cụ thể là nếu bạn dùng Windows 7. Khi tải driver trực tiếp cho card wifi khi cài đặt máy sẽ báo lỗi như bên dưới và không thể cài được.

Sửa lỗi The Procedure Entry Point Could Not Be Located In The Dynamic Link Library Kernel32.dll

Lỗi này nguyên nhân chính xảy ra thường là trường hợp mới cài đặt lại Windows 7 hoàn toàn mới. Thiếu một vài gói update sau đó nên xảy ra lỗi. Do vậy nên cách khắc phục chỉ cần cài đặt gói update KB2533623 là xong. 

Sau khi tải về, chỉ cần mở lên cài đặt gói update, sau khi cài đặt xong chỉ cần khởi động lại máy và bạn có thể cài đặt lại driver bình thường.

Gửi bình luận: