Bàn Di Chuột Razer 20x 25 dầy 2.0 li bo viền- MẶT SẦN

12.000₫
Đang cập nhật

Bàn di chuột kích thước 20 x 25 dày 2mm

Giúp di chuột cảm giác nhẹ nhàng và chính xác hơn

Bàn di được khâu bo viền